שרותי חשבות שכר


  • יעוץ בדיני עבודה והסכמי עבודה בקישור ישיר עם מומחים

  • עיבוד והפקת תלושי שכר במערכת ממוחשבת

  • הגשת דוחות חודשיים ושנתיים - 102, 126, 856

  • תכנון אופטימלי של מבנה השכר והתשלומים הסוציאלים

  • טפול בפרישת עובדים ופיצויי פיטורין

  • טפול בתביעות מילואים,תאונות עבודה,דמי לידה ואבטלה

  • הפקת דוחות תמחיריים וניהוליים ממערכת השכר הממוחשבת

  • קשר ישיר למחשבי מס הכנסה וביטוח לאומי

  • הגשת דוחות חודשיים למס הכנסה וביטוח לאומי בשידור ישיר