שרותי הנהלת חשבונות


 • ביצוע הנהלת חשבונות למגוון רחב של עסקים בש"ח ובמט"ח

 • הכנת מאזני בוחן ודוחות ניהוליים חודשיים ורבעוניים להנהלה

 • הפקת דוחות חודשיים לרשויות מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי

 • הפקת דוחות שנתיים לכל הרשויות לרבות אשורי ניכוי מס במקור

 • בניית תקציב שנתי והשוואתו לביצוע בפועל

 • פתיחת תיקי מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי

 • קשר ישיר למחשבי מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי

 • קליטת תנועות בנק של הלקוח ישירות ממחשבי הבנקים

 • ביצוע התאמות שוטפות עם בנקים, לקוחות, ספקים ואחרים

 • הגשת דוחות חודשיים בשידור ישיר למחשבי מס הכנסה, מע"מ
      וביטוח לאומי